De ce sa impadurim terenuri agricole

Ponderea padurilor în suprafata totala a României este de 26,8% fata de media europeana de cca. 32%. Suprafata de padure per locuitor, în România, este de 0,28 hectare fiind cu putin sub media europeana, de 0,32 hectare. Pentru spatiul geografic românesc un procent de paduri 35% reprezinta valoarea optima, pentru asigurarea echilibrului ecologic, pe termen mediu.

Suprafata de padure si alte terenuri acoperite de vegetatie forestiera este de 6.742.800 hectare (INS 2006). În perioada 2007-2013, prin contributia acestei masuri, se doreste cresterea acestei suprafete cu 1,32%.

Împadurirea terenurilor agricole, în special în zona de câmpie, este importanta pentru contributia la protectia mediului înconjurator, prevenirea dezastrelor naturale, atenuarea schimbarilor climatice, precum si pentru cresterea biodiversitatii, îmbunatatirea capacitatii de retinere a apei si de asemenea la îmbunatatirea calitatii aerului.

Cresterea suprafetelor împadurite contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea CO2 pentru atenuarea schimbarilor climatice si cresterea utilizarii de energie regenerabila. Cea mai mare parte a padurilor României este situata în zona montana (51,9%).

În regiunea de dealuri se gasesc 37,2% din paduri, iar în regiunea de câmpie numai 10,9% din suprafata padurilor tarii. Exista un potential mare de împadurire: mai mult de 7 milioane de ha cu fertilitate scazuta pentru culturi agricole.

Padurea, prin functiile sale ecologice, sociale si economice pe care le îndeplineste, furnizeaza importante resurse si servicii societatii fiind si o sursa importanta de bioenergie.

...